Lưu trữ áo bác sĩ - Xưởng May Đồng Phục An Nhiên

Tag Archives: áo bác sĩ

Áo Blouse Trắng Dược Sĩ – Áo Blouse Điều Dưỡng, Bác sĩ, Phòng mỗ …

Áo blouse trắng dược sĩ ngắn tay Áo blouse trắng dược sĩ được sản xuất theo thông tư 45/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về trang phục y tế được dành cho người khám chữa bệnh, dược sĩ, y tá, sinh viên ngành y … Thiết kế của áo blouse trắng dược sĩ  Trong