Lưu trữ bảo vệ - Xưởng May Đồng Phục An Nhiên

Tag Archives: bảo vệ

Những quy định chung của đồng phục bảo vệ

Đồng phục bảo vệ chất lượng thể hiện tính chuyên nghiệp cao

Những quy định chung của đồng phục bảo vệ Đồng phục bảo vệ là một loại trang phục đồng bộ dành riêng cho đội ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ cho các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp. Đây là trang phục có tính thống nhất cao bởi nó được quy định  nghiêm ngặt, chặt