Lưu trữ đồng phục học sinh cấp 1 - Xưởng May Đồng Phục An Nhiên

Tag Archives: đồng phục học sinh cấp 1

Nhà trường lo lắng gì khi may đồng phục học sinh cấp 1

Học sinh cấp 1 rất hiếu động, vì thế đồng phục cần phải thoải mái, năng động

Nhà trường lo lắng gì khi may đồng phục học sinh cấp 1? Đồng phục học sinh cấp 1 cũng như các mẫu đồng phục của các cấp học, bậc học khác đều có điểm chung là trang phục đồng bộ trong một nhà trường, lớp học. Tuy nhiên, ở mỗi một lứa tuổi với