Lưu trữ đồng phục ngành luật - Xưởng May Đồng Phục An Nhiên

Tag Archives: đồng phục ngành luật

Đặt may đồng phục ngành luật tại đồng phục An Nhiên

đồng phục ngành luật

Đặt may đồng phục ngành luật tại đồng phục An Nhiên Đối với ngành luật nói riêng và các ngành nhà nước nói chung, trang phục có ảnh hưởng rất lớn đến tác phong công việc và mang ý nghĩa đặc trưng cho từng bộ phận. Theo đó, một bộ đồng phục được đánh giá