Lưu trữ ngành may mặc - Xưởng May Đồng Phục An Nhiên

Tag Archives: ngành may mặc

​Hướng đến tăng trưởng xanh trong ngành may mặc

tăng trưởng xanh trong ngành may mặc

​Hướng đến tăng trưởng xanh trong ngành may mặc Cần biết – May mặc là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam, cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho đời sống sinh hoạt của nhân dân và giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động. Ngành may mặc Việt Nam