Lưu trữ Xưởng may đồng phục y tế - Xưởng May Đồng Phục An Nhiên

Tag Archives: Xưởng may đồng phục y tế

Áo Blouse Trắng Dược Sĩ – Áo Blouse Điều Dưỡng, Bác sĩ, Phòng mỗ …

Áo blouse trắng dược sĩ ngắn tay Áo blouse trắng dược sĩ được sản xuất theo thông tư 45/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về trang phục y tế được dành cho người khám chữa bệnh, dược sĩ, y tá, sinh viên ngành y … Thiết kế của áo blouse trắng dược sĩ  Trong

Xưởng may đồng phục y tế – vai trò, ý nghĩa và những lưu ý quan trọng

Xưởng may đồng phục y tế

Xưởng may đồng phục y tế – vai trò, ý nghĩa và những lưu ý quan trọng Đồng phục y tế là một loại trang phục có tính đặc thù riêng. Chúng không chỉ giúp môi trường làm việc trở nên chuyên nghiệp hơn mà còn mang những ý nghĩa riêng biệt. Đi cùng với